WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Vali riik

 • KODU
 • Privaatsusavaldus
Tagasi üles

Privaatsusavaldus

Käesoleva privaatsusavalduse eesmärk

KONE Corporation ja tema töötajad, partnerid, allasutused ja sidusettevõtted („KONE“) on võtnud endale kohustuseks teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmise. KONE töötleb teie isikuandmeid kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa andmekaitse põhimõtete ja isikuandmete kaitset puudutavate kohalduvate õigusaktidega (sh Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus, kui see kohaldub).

See privaatsusavaldus annab teile üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemisega seotud tegevuste kohta, mida KONE läbi viib. Sellele võivad lisanduda lahendustega seotud privaatsusavaldused ja täiendav kohalik dokumentatsioon. Erinevad õigused, mis teil andmesubjektina on, võivad riigiti olla erinevad olenevalt kohalduvatest eraelu puutumatust käsitlevatest seadustest. Selles privaatsusavalduses toome me välja õigused, mis tulenevad Euroopa Liidu andmekaitseseadustest.

See privaatsusavaldus on jagatud erinevateks jaotisteks, mis puudutavad erinevaid loogilisi isikuandmete töötlemise funktsioone KONEs. Privaatsusavalduse lõpust leiate te teabe oma õiguste kohta andmesubjektina.

 1. KONE veebilehed ja internetiteenused
 2. KONE kliendisuhete haldamise andmebaasid
 3. KONE tarnija ja alltöövõtja andmed
 4. Andmesubjekti õigused
 5. Privaatsusavalduse uuendused

Vastutav töötleja ja kontaktteave

Andmesubjekti vaatepunktist on tema isikuandmete vastutavaks töötlejaks KONE grupi kohalik ettevõtte, kellega andmesubjekt on või oli kontaktis või kellega tal on või oli kõige lähem suhe.

Paljud KONEs kasutatavad tööriistad ja protsessid on globaalsed ja KONE Corporation on need teinud KONE kohalikele üksustele kättesaadavaks tsentraliseeritud viisil. Nendes globaalsetes tööriistades ja protsessides kontrollivad isikuandmeid kohalik KONE grupi ettevõtte ja KONE Corporation ühiselt.

Kõigis andmekaitsega seotud küsimustes võivad andmesubjektid KONEga ühendust võtta järgmist kontaktteavet kasutades:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Soome
Telefon: +358 204 751
Kontaktisik: Global Legal, Data Protection Counsel, personaldatarequest@kone.com

Kõik päringud, mis puudutavad andmesubjekti õiguste kasutamist, võib saata KONE-le veebisaidil kone.com http://www.kone.com/en/contact.aspx saadaoleva kontaktivormi kaudu (valige teema „Personal Data Enquiry” (isikuandmeid puudutav järelpärimine)).

1. KONE veebilehed ja internetiteenused

Sellest jaotisest leiate üldist teavet selle kohta, kuidas KONE töötleb teie isikuandmeid, mis on seotud selle veebisaidi ja teiste KONE internetiteenustega („sait)”. KONE töötleb teie isikuandmeid, mis on kogutud selle saidi kaudu, kooskõlas käesoleva privaatsusavalduse ja kohalduvate seadustega. Lugege see privaatsusavaldus tähelepanelikult läbi, kui plaanite saiti sirvida või muul viisil kasutada. Kui te selle privaatsusavaldusega ei nõustu, peate saidilt lahkuma.

1.1 Kogutud isikuandmed

Üldiselt saate te saiti kasutada ilma isikuandmeid sisestamata. Sait on tehniliselt jagatud eraldi osadeks, millest mõnede juures võib meil osutuda vajalikuks koguda teie kohta rohkem isikuandmeid, samas kui teisi saab kasutada ilma isikuandmeid töötlemata.

Kui te saiti külastate, saadab teie arvuti meile automaatselt teatud tehnilist ja muud teavet (nt IP-aadress, brauseri tüüp ja veebisait, millelt te sellele saidile tulite). Samuti kogume me küpsiste abil teavet selle kohta, kuidas te veebisaiti kasutate. Lisateavet vaadake selle privaatsusavalduse jaotisest „Küpsised”.

Saidi teatud osades võidakse teilt küsida isikuandmeid ja/või paluda teenuse kasutamiseks end registreerida, et saaksite juurdepääsu soovitud teenusele. Kui te olete saidil end registreerinud või teile on oma kontodele juurdepääsemiseks antud spetsiaalne identifitseerimiskood, võime teil küsida teatud andmeid.

1.2 Töötlemise eesmärgid ja õiguspärased põhjused

KONE töötleb saidi kaudu kogutud isikuandmeid selleks, et

 • tagada saidi tõhus ja turvaline kasutamine;
 • parandada saidi kvaliteeti ja laiendada teenuste ulatust;
 • pakkuda kohandatud teenuseid ja sisu, mis vastavad teie spetsiifilistele vajadustele ja huvidele;
 • täiustada teenuseid, mis me teile pakume;
 • teiega ühendust võtta;
 • viia läbi uuringuid ja koguda statistilisi andmeid (nt missuguseid saidi osasid kasutajad külastavad ja kui kaua aega nad saidil veedavad).

KONE püüab luua kulutõhusaid teenuseid, mis ei nõua teilt iga saidil pakutava teenuse juures eraldi registreerimist.

Andmetöötluse õiguspärased põhjused on ülalpool mainitud eesmärkidega seotud KONE õigustatud huvid. Kui kohalduvad seadused seda nõuavad, küsib KONE isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti nõusolekut.

1.3 Isikuandmete allikas/allikad ja säilitusperiood

Isikuandmed saadakse otse andmesubjektilt või kogutakse seoses nende saidi kasutamisega.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui vajalik nendel eesmärkidel, milleks neid koguti. Pärast seda isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

1.4 Küpsised

Aeg-ajalt võib KONE paigutada teie arvutisse või mobiilseadmesse andmefaile, mida tuntakse nime all „küpsised”, et saaksime teid tuvastada. Selleks peate et olema nõustunud oma arvutisse või seadmesse küpsiste paigutamisega, näiteks andes vastava nõusoleku või muutes oma brauseri sätteid. Küpsised annavad KONE-le teavet selle kohta, kuidas ja millal te saiti kasutasite, ja aidata KONE-l saiti parema teenuse pakkumise eesmärgil täiustada. Küpsiste kasutamine on tavaline paljudel veebisaitidel. Kui te ei soovi küpsiseid oma arvutisse, võide need keelata oma brauseri sätetes või kasutada selleks KONE küpsiste seadistamise tööriista. Siiski tuleb teil arvestada, et küpsiste keelamine võib teil takistada saidil teatud teenuste kasutamist.

1.5 Uuestiturustamine

See sait võib kasutada Google AdWordsi uuestiturustamist, et kuvada reklaami, mis põhineb teie hiljutisel saidi külastamisel („uuestiturustamine”). Saidil kasutatakse uuestiturustamist KONE lahendustest ja teenustest teadlikkuse suurendamiseks. Külastusi puudutava teabe kogumiseks salvestatakse teie arvutisse kolmanda osapoole küpsis. Võite saidi kasutamisega seotud uuestiturustamise keelata KONE küpsiste seadistamise tööriista abil. Võite kasutada kolmanda osapoole veebisaitide kasutamisega seoses üksikasjalikumaid uuestiturustamise keelamise suvandeid, külastades võrgureklaami algatuse Network Advertising Initiative veebisaiti, muutes uuestiturustamisreklaami sätteid saidil Google Ad Settings või keelates küpsised.

Google AdWordsi uuestiturustamise keelamine »

1.6 Veebisaidi analüütika

KONE kasutab veebisaidi analüütikatööriistu, nagu Adobe Analytics ja Google Analytics, et koguda saidi kasutajate kohta statistikat saidi sisu täiustamise eesmärgil. Tavaliselt on need andmed anonüümsed, ent kui olete ennast identifitseerinud veebisaidilt sisu allalaadimiseks, loginud sisse KONE veebiteenusesse või sisenenud veebisaidile e-kirjas olnud lingi kaudu, võib meil olla võimalik identifitseerida analüütilisi andmeid, mis on teie saidi kasutamise kohta kogutud. Võite kasutada KONE küpsiste seadistamise tööriista keelamise funktsioone, et keelata KONE-l oma saidi külastuste jälgimine. Teil tuleb seda tegevust korrata, kui kasutate KONE veebisaitide külastamiseks erinevaid arvuteid ja/või brausereid. Google Analyticsi keelamiseks võite brauseri jaoks alla laadida Google Analyticsi keelamise lisandmooduli.

Google'i analüütika keelamine »

1.7 Isikuandmete edastamine

KONE edastab isikuandmeid ainult kontsernile KONE Corporation või tema partneritele, sidusettevõtetele, allasutustele ja alltöövõtjatele. Tehnilistest ja praktilistest kaalutlustest tulenevalt töötlevad mõningaid isikuandmeid alltöövõtjad, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, või seda tehakse alltöövõtjate serverites, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Need alltöövõtjad järgivad KONE andmetöötluse standardeid.

KONE võib usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele edastada koondstatistikat oma klientide, müükide, liiklusmustrite ja muu saidiga seotud teabe kohta, aga see statistika ei sisalda isikuandmeid.

2. KONE kliendisuhete haldamise andmebaasid

Nagu paljud teised ettevõtted, kasutab KONE kliendisuhete halduse („CRM”, customer relationship management) andmebaase, et hallata ja jälgida meie müügi- ja turundustegevust. KONE CRMi andmebaasid sisaldavad isikuandmeid meie klientide, potentsiaalsete klientide ja muude ettevõtete esindajate kohta, kellega KONE on ärisuhtes võib soovib ärisuhteid arendada. KONE CRMi andmebaasid võivad sisaldada isikuandmeid ka KONE klientide klientide või lõppkasutajate kohta, kes võtavad KONEga ühendust seoses liftide, eskalaatorite või muude seadmetega KONE hooldusteenuste raames, ning samuti isikuandmeid, mis on seotud väliste sidusrühmadega, kellega ühenduse võtmisest KONE huvitatud on ja kellele ta soovib anda üldist teavet KONE ja selle tegevuse kohta (nt meediaesindajad, majanduse mõjutajad).

Sellest jaotisest leiate lisateavet KONE isikuandmete töötlemise kohta seoses CRMiga.

2.1 Kogutud isikuandmed

Järgnevat teavet kogutakse ja töödeldakse seoses CRMiga:

 • nimi,
 • ametinimetus,
 • e-posti aadress,
 • mobiiltelefoni number,
 • tavatelefoni number,
 • faksi number,
 • aadress,
 • keel,
 • ärisuhtega seotud muu võimalik teave.

Sellist isiklikku teavet nimetatakse privaatsusavalduse käesolevas 2. jaotises hiljem „isikuandmeteks” ja inimesi, kelle isikuandmeid töödeldakse, nimetatakse „andmesubjektideks”.

2.2 Töötlemise eesmärgid ja õiguspärased põhjused

KONE töötleb isikuandmeid KONE äritegevuse lihtsustamiseks, müügitegevuse toetamiseks, tarnete, hooldusteenuste ja arveldamiste haldamiseks, ühenduse võtmiseks klientidega lepinguhalduse ja turunduse eesmärkidel ja muul viisil kliendisuhte säilitamiseks. KONE võib isikuandmeid kasutada ka intsidentide ja kahjunõuete käsitlemiseks ning samuti kliendile soovitud abi pakkumiseks.

KONE võib andmesubjektidega ühendust võtta kliendilojaalsuse uuringute läbiviimiseks. Oma teenuste parandamiseks soovib KONE, et küsitluse vastustega oleks kaasas kliendi kontaktisiku nimi. Teie nime ja teiste kliendilojaalsuse küsitlusega seotud isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek. Kõik niisuguste küsitluse raames kogutud vastused ja andmed on KONEs konfidentsiaalsed ja nende käsitlemisel ja edastamisel rakendatakse nõuetekohaseid turvameetmeid.

Isikuandmete töötlemine on vajalik, et täita müügilepinguid, kus kliendi ettevõtte on üheks osapooleks. Lisaks on isikuandmete töötlemine vajalik KONE tavapäraste ärieesmärkidega seotud KONE õigustatud huvide elluviimiseks. Kui kohalduvad seadused seda nõuavad, küsib KONE isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti nõusolekut.

2.3 Isikuandmete allikas/allikad ja säilitusperiood

Isikuandmed on saadud otse klientidelt või kogutud seoses klientide KONE toodete ja teenuste kasutamisega. Isikuandmed võivad pärineda ka KONE esindajatelt, kes on saanud need oma ärisuhtluse käigus andmesubjektidega. Teatud juhtudel võib KONE koguda isikuandmeid avalikest registritest või muudest usaldusväärsetest välistest allikatest.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui ülaltoodud eesmärkidel vajalik. Pärast seda isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

2.4 Isikuandmete edastamin

Üldiselt kasutab KONE isikuandmeid ainult oma ettevõtte sisehuvides ega edasta andmeid välistele osapooltele. Mõnedele isikuandmetele võivad ligi pääseda ja neid võivad töödelda KONE tütarettevõtted, alltöövõtjad ja teised teenusepakkujad ulatuses, mis on vajalik ülaltoodud eesmärkidel. KONE tagab, et need kolmandad osapooled oleksid alati seotud lepinguga, millega on paika pandud piisavad andmekaitse ja konfidentsiaalsuse nõuded.

Tehnilistest ja praktilistest nõuetest tulenevalt võidakse isikuandmeid töödelda ka väljaspool ELi/EMPd. KONE hoolitseb, et niisugused andmeedastused toimuksid õiguslikul alusel.

3. KONE tarnija ja alltöövõtja andmed

KONE Corporation ja tema töötajad, partnerid, allasutused ja sidusettevõtted (ühiselt „KONE”) kasutavad lahendusi ja andmebaasitehnoloogiaid, et hallata KONE tarnijate ja alltöövõtjate esindajate kontaktandmeid. See privaatsusavaldus annab teile lisateavet niisuguse hankimis- ja ostutegevustega seotud isikuandmete töötlemise kohta, mida KONE läbi viib („tarnija andmebaasid”).

3.1 Kogutud isikuandmed

Järgnevat teavet kogutakse ja töödeldakse seoses tarnijate andmebaasidega:

 • nimi,
 • ametinimetus,
 • e-posti aadress,
 • telefoninumber,
 • aadress,
 • arveldusandmed,
 • ärisuhtega seotud muu võimalik teave.
 • alltöövõtja töötajate nimi, sünnikuupäev, kontaktteave, tööalane teave, kvalifikatsioon ja sertifikaadid, muu isiklik teave, mida nõuavad KONE kliendid, et tagada korralik ehitusplatsidele juurdepääsu kontroll ja ehitusplatside ohutus.

Sellist isiklikku teavet nimetatakse privaatsusavalduse käesolevas 3. jaotises hiljem „isikuandmeteks” ja inimesi, kelle isikuandmeid töödeldakse, nimetatakse „andmesubjektideks”.

3.2 Töötlemise eesmärgid ja õiguspärane põhjus

KONE töötleb isikuandmeid KONE hankimise, ostu, arveldamiste ja lepinguhaldusega seotud tegevuste lihtsustamiseks. KONE võib seda teavet kasutada ka kaebuste lahendamiseks või intsidentide käsitlemiseks ja tarnija nõuetekohase hoolsuse tagamiseks.

KONE võib kontaktteavet kasutada üldist laadi kommunikatsiooniks ja tarnijasuhete halduseks, nt asjakohase teabe saatmiseks KONE tööde ja eelseisvate ürituste kohta.

Lisaks on KONE-l oma tööde kvaliteedi ja ohutusega seotud kohustuste täitmiseks vaja usaldusväärselt tuvastada KONE juures töötavad välised isikud. Välise tööjõu tuvastamiseks peab KONE salvestama välise tööjõu teatud isikuandmed oma tarnija andmebaasidesse. KONE tarnija andmebaasidesse salvestatud välist tööjõudu puudutavat teavet kasutatakse ainult väliste isikute nõuetekohaseks tuvastamiseks ja haldamiseks seoses nende tööga KONE juures.

KONE töötleb isikuandmeid, sest see on vajalik hankelepingu täitmises ja/või KONE tavapärase äritegevusega seotud KONE õigustatud huvide elluviimisest. Samuti võivad kohalduvad seadused kohustada KONEt koguma teatud teavet tarnija, selle töötajate ja esindajate kohta. Niisugused kohustused võivad olla seotud nt ohutusnõuetega, maksustamisega, kindlustustega ja töövõtja muude seadusest tulenevate kohustustega või vastutusega, kui tööd teostatakse alltöövõtu korras. Kui kohalduvad seadused seda nõuavad, küsib KONE isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti nõusolekut.

Isikuandmete allikas/allikad ja säilitusperiood

Isikuandmed on saadud otse tarnijatelt või kogutud seoses nende ja KONE vahelise ärisuhtega. Teavet väliste töötajate kohta saadakse tavaliselt alltöövõtjatest ettevõtetelt, kes on nende isikute tööandjad. Teatud juhtudel võib KONE koguda isikuandmeid avalikest registritest või muudest usaldusväärsetest välistest allikatest.

Isikuandmeid säilitatakse nii kaua kui ülaltoodud eesmärkidel vajalik. Pärast seda isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

3.4 Isikuandmete edastamine

Üldiselt kasutab KONE isikuandmeid ainult oma ettevõtte sisehuvides ega edasta andmeid välistele osapooltele. Mõnedele isikuandmetele võivad ligi pääseda ja neid võivad töödelda KONE tütarettevõtted, alltöövõtjad ja teised teenusepakkujad ulatuses, mis on vajalik ülaltoodud eesmärkidel. KONE tagab, et need kolmandad osapooled oleksid alati seotud lepinguga, millega on paika pandud piisavad andmekaitse ja konfidentsiaalsuse nõuded.

Tehnilistest ja praktilistest nõuetest tulenevalt võidakse isikuandmeid töödelda ka väljaspool ELi/EMPd. KONE hoolitseb, et niisugused andmeedastused toimuksid õiguslikul alusel.

4. Andmesubjekti õigused

Andmesubjektid võivad igal ajal KONEga ühendust võtta ja nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele. Andmesubjekti nõudmisel KONE parandab või kustutab mittetäielikud, ebatäpsed või vananenud isikuandmed. Andmesubjekti puudutavad päringud võib saata KONE-le veebisaidil kone.com http://www.kone.com/en/contact.aspx saadaoleva kontaktivormi kaudu (valige teema „Personal Data Enquiry” (isikuandmeid puudutav järelpärimine)).

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek, siis võib andmesubjekt nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on KONE õigustatud huvi, siis võib andmesubjekt oma konkreetsetest asjaoludest lähtudes esitada sellisele töötlemisele vastuväite. Andmesubjekt peab need asjaolud selgelt välja tooma vastuväitega seotud taotluses.

Andmesubjekt võib esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ka teatud muudel tingimustel ning samuti nõuda andmete ülekandmist. Kui andmesubjektidel on probleeme või märkusi seoses KONE andmetöötlusega, on neil õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele.

KONE võib nõudest keelduda või küsida nõude täitmise eest mõistlikku tasu, kui nõue on ilmselgelt põhjendamata või liialdatud või kui KONE-l on nõudest keeldumiseks muu õiguspärane põhjus. Selliseks põhjuseks võib olla nt niisuguste isikuandmete kustutamise vältimine, mida KONE peab säilitama kooskõlas kohalike õiguslike nõuetega, või kontrolljälje säilitamine kuni nõude esitamise kohaliku tähtaja lõppemiseni. KONE võib olla vajalik andmeid säilitada ka lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Samuti pange tähele, et kui KONE blokeerib või kustutab teie isikuandmed vastavalt nõudele, siis ei saa KONE osutada teenuseid, mida te sooviksite kasutada või olete eelnevalt tellinud või küsinud, või pakkuda teile sisu, mida te sooviksite alla laadida või saada.

5. Privaatsusavalduse uuendused

KONE tegeleb pidevalt oma saidi, äritegevuse ning samuti andmekaitse protsesside ja tööriistade arendamisega ja jätab endale õiguse seda privaatsusavaldust muuta. KONE loodab, et muutustega kursis olemiseks vaatate te aeg-ajalt selle privaatsusavalduse uuesti üle. Kohalduvate seadustega nõutavas ulatuses võib KONE teiega ühendust võtta ka teiste liideste kaudu või kasutades kogutud kontaktteavet, et pakkuda teavet uuenduste kohta, millel on teile kui andmesubjektile materiaalne mõju.