• KODU
  • Privaatsusavaldus
Tagasi üles

Privaatsusavaldus

Privaatsusavalduse eesmärk

KONE on võtnud endale kohustuseks teie isikuandmete kaitsmise. KONE töötleb teie isikuandmeid kooskõlas Soome isikuandmete kaitse seaduse (523/1999) ja teiste isikuandmete kaitset puudutavate kohalduvate õigusaktidega.

Kontserni KONE Corporation veebiteenusega seotud privaatsusavaldus („Privaatsusavaldus“) annab teile ülevaate selle kohta, kuidas KONE Corporation, tema töötajad, partnerid, allasutused ja sidusettevõtted („KONE“) töötlevad teie isikuandmeid seoses kontserni KONE Corporation siinse veebisaidi ja veebiteenusega („Sait). KONE töötleb teie isikuandmeid, mis on kogutud Saidi kaudu, kooskõlas Privaatsusavaldusega ja kohalduvate seadustega. Enne Saidi kasutamist lugege see Privaatsusavaldus tähelepanelikult läbi. Kui te selle Privaatsusavaldusega ei nõustu, palume teil Saidilt lahkuda.

Saidi kaudu kogutavad isikuandmed

Üldiselt saate te Saiti kasutada ilma isikuandmeid sisestamata. Sait on tehniliselt jagatud eraldi osadeks, millest mõne juures on meil teie kohta vaja koguda rohkem isikuandmeid, samal ajal kui teiste osade kasutamine ei nõua ühegi isikuandme töötlemist.

Saiti külastades saadab teie arvuti meile automaatselt teatud tehnilist ja muud teavet (IP-aadress, brauseri tüüp ja veebisait, millelt te Saidile tulite). Samuti kogume me teavet teie veebisaidi kasutamise kohta, tehes seda küpsiste abil. Lisateavet vaadake selle Privaatsusavalduse jaotisest „Küpsised”.

Saidi teatud osades võidakse teilt küsida isikuandmeid ja/või paluda teenuse kasutamiseks end registreerida, et saaksite juurdepääsu soovitud teenusele. Kui te olete Saidil end registreerinud või teile on oma kontodele juurdepääsemiseks antud spetsiaalne tunnuskood, võime teilt küsida teatud andmeid.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

KONE töötleb isikuandmeid selleks, et

  • tagada Saidi tõhus ja turvaline kasutamine;
  • parandada Saidi kvaliteeti ja laiendada teenuste ulatust;
  • pakkuda kohandatud teenuseid ja sisu, mis vastavad teie spetsiifilistele vajadustele ja huvidele;
  • täiustada teile pakutavaid teenuseid;
  • teiega ühendust võtta;
  • viia läbi uuringuid ja koguda statistilisi andmeid (nt missuguseid Saidi osasid kasutajad külastavad, kui kaua nad Saidil aega veedavad).

KONE püüab luua kulutõhusaid teenuseid, mis ei nõua teilt iga Saidil pakutava teenuse juures eraldi registreerimist.

Küpsised

Aeg-ajalt võib KONE paigutada teie arvutisse andmefaile, mida tuntakse nime all „küpsised”, et saaksime teid tuvastada, ja seda tingimusel, et olete nõustunud oma arvutisse või seadmesse küpsiste paigutamisega, näiteks andes selleks nõusoleku või muutes oma brauseri sätteid. Küpsised annavad KONE-le teavet selle kohta, kuidas ja millal te Saiti kasutasite, ja aidata KONE-l Saiti parema teenuse pakkumise eesmärgil täiustada. Küpsiste kasutamine on tavaline paljudel veebisaitidel. Kui te ei soovi küpsiseid oma arvutisse, võide need oma brauseri sätetes keelata. Siiski tuleb teil arvestada, et küpsiste keelamine võib takistada Saidi teatud teenuste kasutamist.

Uuestiturustamine

See Sait võib kasutada Google AdWordsi uuestiturustamist, et kuvada reklaami, mis põhineb teie hiljutisel Saidi külastamisel („uuestiturustamine”). Saidil kasutatakse uuestiturustamist KONE lahendustest ja teenustest teadlikkuse suurendamiseks. Külastusi puudutava teabe kogumiseks salvestatakse teie arvutisse kolmanda osapoole küpsis. Te võite uuestiturustamise keelata võrgureklaami algatuse Network Advertising Initiative veebisaidil, muutes uuestiturustamise sätteid saidil Google Ad Settings või keelates küpsised.

Keela uuestiturustamine »

Veebisaidi analüütika

KONE kasutab veebisaidi analüütikatööriistu, nagu Adobe Analytics ja Google Analytics, et koguda Saidi kasutajate kohta anonüümset statistikat Saidi sisu täiustamise eesmärgil. Te võite KONE veebisaidi analüütikaprogrammid keelata, andes märku, et te ei soovi, et KONE jälgib teie külastusi tema veebisaitidel. Teil tuleb seda tegevust korrata, kui kasutate erinevaid arvuteid ja/või brausereid KONE veebisaitide külastamiseks.


Keela KONE veebisaidi jälgimise analüütika »

Keela Google'i analüütika »

Sotsiaalmeedia pluginad

Neid Saidil olevaid pluginad või muid linke või ühendusi teistele veebisaitidele võivad omada ja kontrollida kolmandad osapooled. KONE-l puudub igasugune kontroll nende kolmanda osapoole veebisaitide üle ja ta ei vastuta ühegi neil veebisaitidel avaldatud materjali ega nende veebisaitide kasutamisest tulenevate probleemide eest.

Sotsiaalmeedia pluginate kasutamise tulemusel võidakse tuvastatav teave saata vastavatele sotsiaalmeedia platvormidele. Sotsiaalmeedia plugina avamisel võib kolmanda osapoole veebisait salvestada kasutaja arvutisse küpsiseid, mis võimaldavad nende haldajatel jälgida Saidi kasutamist, tingimusel, et kasutaja on vastava sotsiaalmeedia platvormiga liitunud. Seda saab vältida, keelates brauseri sätetes küpsised ja nende salvestamise. Saidil olevatele sotsiaalmeedia pluginatele kehtivad vastavate sotsiaalmeedia saitide privaatsus- ja muud tingimused. Võite allpool toodud keelamise funktsiooni abil märku anda, et te ei soovi Saidil sotsiaalmeedia pluginaid kasutada.

Keela AddThis »

Isikuandmete edastamine

KONE edastab isikuandmeid ainult kontsernile KONE Corporation või tema partneritele, sidusettevõtetele, allasutustele ja alltöövõtjatele. Tehnilistest ja praktilistest kaalutlustest tulenevalt töödeldakse mõningaid isikuandmeid alltöövõtjate poolt, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, või alltöövõtjate serverites, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Need alltöövõtjad järgivad KONE andmetöötluse standardeid.

KONE võib usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele edastada koondstatistikat oma klientide, müükide, liiklusmustrite ja muu Saidiga seotud teabe kohta, aga see statistika ei sisalda isikuandmeid.

KONE-ga ühenduse võtmine

Võite KONE-ga igal ajal ühendust võtta, et kontrollida teiega seotud isikuandmete täpsust. Teie nõudmisel KONE parandab või kustutab mittetäielikud, ebatäpsed või vananenud isikuandmed.

Kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek, võite oma nõusoleku igal ajal tühistada, võttes selleks KONE-ga ühendust. Kuna teie isikuandmete töötlemine on meie jaoks vajalik, et saaksime teile pakkuda oma teenuseid ja tooteid, võib teie nõusoleku tühistamine viia olukorda, kus me ei saa teile pakkuda mõnda või kõiki oma teenuseid ja tooteid.

Lisateabe saamiseks võtke KONE-ga ühendust meie kontserni veebisaidil www.kone.com oleva kontaktivormi kaudu.

Privaatsusavalduse uuendamine

KONE tegeleb oma Saiti pideva arendamisega ja jätab omale õiguse seda Privaatsusavaldust muuta. KONE loodab, et muutustega kursis olemiseks vaatate te aeg-ajale selle Privaatsusavalduse uuesti üle. Võimalikud küsimused ja kommentaarid KONE tegevuse kohta andmekontrollijana tuleb esitada KONE-le meie kontserni veebisaidil www.kone.com olevat kontaktivormi kasutades.

Kliendilojaalsuse küsitlus

KONE võib ühendust võtta oma klientidega kliendilojaalsuse uuringute läbiviimiseks. Oma teenuste parandamiseks soovib KONE, et küsitluse vastustega oleks kaasas kliendi kontaktisiku nimi. Teie nime ja teiste kliendilojaalsuse küsitlusega seotud isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek. Kõik küsitluse raames kogutud vastused ja andmed on konfidentsiaalsed ja nende käsitlemisel ja edastamisel rakendatakse nõuetekohaseid turvameetmeid. KONE töötleb kogutud andmeid kooskõlas kõigi kohalduvate seadustega. KONE edastab isikuandmeid ainult kontsernile KONE Corporation või tema partneritele, sidusettevõtetele, allasutustele ja alltöövõtjatele. Töötlemise tehnilistest ja praktilistest kaalutlustest tulenevalt võidvad mõningaid isikuandmeid töödelda alltöövõtjad, kes järgivad KONE andmetöötluse standardeid, või nende alltöövõtjate serveritesse võidakse neid isikuandmeid paigutada. Kliendid võivad KONE-ga igal ajal ühendust võtta, et kontrollida oma isikuandmete täpsust. Nõudmisel parandab või kustutab KONE mittetäielikud, ebatäpsed või vananenud isikuandmed. Lisateabe saamiseks võtke KONE-ga ühendust kontaktivormi kaudu, mis asub meie kontserni veebisaidil

www.kone.com

.