• KODU
  • Õigusalane teave

Õigusalane teave

Kontserni KONE Corporation või mõne tema sidusettevõtte (edaspidi „KONE“) veebisaidi www.kone.com või selle alamsaitide (edaspidi „Sait“) kasutamisel tuleb teil nõustuda järgmiste tingimustega. Järgmiste tingimustega mittenõustumise korral ei ole Saidi kasutamine lubatud.

Kontserni KONE Corporation või mõne tema sidusettevõtte (edaspidi „KONE“) veebisaidi www.kone.com või selle alamsaitide (edaspidi „Sait“) kasutamisel tuleb teil nõustuda järgmiste tingimustega. Järgmiste tingimustega mittenõustumise korral ei ole Saidi kasutamine lubatud.

Piiratud litsents

Kooskõlas siintoodud tingimuste ja kõigi kohalduvate kohalike seaduste ja eeskirjadega annab KONE teile mitteainuõigusliku, mitteülekantava, isikliku ja piiratud juurdepääsuõiguse sellele Saidile ja seotud materjalidele ning selle Saidi ja seotud materjalide mitteainuõigusliku, mitteülekantava, isikliku ja piiratud kasutus- ja näitamisõiguse ainult teie isiklikuks otstarbeks. Selle loa näol ei ole tegemist Saidi ja sellel sisalduvate materjalide omandiõiguse üleandmisega ja selle loa puhul kehtivad järgmised piirangud: i) kõigil Saidist ja sellel sisalduvatest materjalidest tehtud koopiatel peab olema märge KONE autoriõiguse ja muude omandiõiguste kohta; ii) Saiti või sellel sisalduvaid materjale ei tohi ühelgi viisil muuta, levitada, edastada, salvestada või avalikult näidata ega esitleda või muul viisil Saiti või sellel sisalduvaid materjale avalikul või ärilisel eesmärgil kasutada, välja arvatud käesolevates tingimustes selgesõnaliselt lubatud juhtudel.

Autoriõigus

Saidi sisu on kaitstud autoriõigusega © KONE Corporation. Kõik õigused, mida pole siin selgesõnaliselt välja toodud, on kaitstud.

Kaubamärgid

Kaubamärgid „KONE”, „Monospace®“, „Ecodisc®“, „Minispace™“, „Maxispace®“, „PowerDisc®“, „TranSys™“, „KONE EcoMaster®“, „KONE e-OPTIMUM™“, „Alta™“, „KONEMATIC™“, „KoneXion™“, „KONE Care™“, „KONE Polaris™“, „TravelMaster™“, „TransitMaster™“, „Dedicated to People Flow™“ ja kõik muud registreeritud või registreerimata KONE kaubamärgid, KONE tootenimetused, logod, kaubamärgi kujutised, kaubanimed, tunnuslaused ja teenused on KONE kaubamärgid. Teie juurdepääsu käesolevale Saidile ei saa tõlgendada kui kaudselt, tõkestusest tulenevalt või muul viisil antud luba või õigust Saidil esinevate mis tahes märkide kasutamiseks ilma KONE eelneva kirjaliku loata.

Saidi muutmine

KONE jätab endale õiguse mis tahes ajal ja ette teatamata muuta Saidi sisu, sealhulgas käesolevat õigusalast teavet, või tühistada Saidile juurdepääs või seda piirata.

Lahtiütlus

Saidi sisu pakutakse „nagu on” ja „nagu saadaval” põhimõttel. Saidil oleva mis tahes teabe, tööriistade ja teenuste kasutamine toimub kasutaja ainuvastutusel ja KONE ei esita ühtegi väidet ega anna ühtegi garantiid seoses selle teabe ja nende tööriistade või teenuste täpsuse või funktsionaalsusega. Saidi saadavaloleku, täpsuse, usaldusväärsuse ega sisu kohta ei anta ühtegi otsest ega kaudset garantiid, välja arvatud juhul, kui kohalduvad seadused seda nõuavad.

Vastutuse piiramine

Välja arvatud juhul, kui kohalduvad seadused seda nõuavad, ei vastuta KONE ühegi otsese, kaudse, juhusliku, spetsiaalse või tegevusest tuleneva kahjustuse, kasumi saamatajäämise või äritegevuse katkestuse eest, mis on tingitud Saidi ja Saidil pakutavate teenuste kasutamisega või suutmatusega neid kasutada, isegi kui KONE-t on nendest kahjutustest teavitatud. KONE ei vastuta ühegi Saidil oleva ebatäpsuse või Saidi kasutamisel esineva viivituse või ebaõnnestumise eest ega ole kohustatud kasutajaid teavitama Saidil sisalduva teabe muutmisest. KONE ei vastuta ühegi kao ega kahju eest, mis on tingitud teie usaldusväärsusest Saidil oleva mis tahes andmete või teenuse suhtes või andmete suhtes, mille kasutaja on Saidile sisestanud.

Lingid

Sait võib sisaldada linke kolmanda osapoole veebisaitidele ja allikatele. KONE ei võta endale vähimatki vastutust, ei esita ühtegi väidet ega anna ühtegi garantiid seoses kolmanda osapoole loodud või avaldatud materjalidega, millele Saidil on link, ega kiida neil linkidel olevaid materjale heaks.

Esildised

Esitades KONE-le teavet või materjale (nagu tagasiside, andmed, vastused, küsimused, kommentaarid, soovitused, ideed, kavad, tellimused, päringud jne) näiteks e-posti teel või Saidi kaudu, kinnitate, et i) materjal ei sisalda midagi ebaseaduslikku, ähvardavat, kuritahtlikku, sündsusetut, pornograafilist, halvustavat, ahistavat, ähvardavat või muul moel avaldamiseks sobimatut; ii) teete enne mis tahes materjali esitamist mõistlikke jõupingutusi viiruste või muude kahjulike või hävitavate komponentide otsimiseks ja kõrvaldamiseks; iii) materjal kuulub teile või teil on piiramatu õigus seda meile esitada ning et KONE võib materjali avaldada ja/või kasutada seda või mis tahes selles sisalduvat kontseptsiooni oma toodetes ilma kompensatsioonita, kasutuspiiranguta, allikale viitamata, oma tegevusest aru andmata ja muude kohustusteta; iv) nõustute mitte võtma meetmeid KONE vastu seoses teie esitatud materjaliga ja nõustute hüvitama KONE-le kahjud, kui mõni osapool võtab seoses teie esitatud materjaliga KONE vastu meetmeid.

Õigusalane teave

Küpsised

Et pakkuda meie veebilehel parimat kasutajakogemust ja esitada isikupärastatud sisu, kasutame küpsiseid. Kui se Teile sobib ja nõustute kõigi küpsistega, vajutage ”Nõustun” nuppu. Tutvuge meie privaatsuspoliitikaga..

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Vali riik