• KODU
 • Privaatsusavaldus

Privaatsusavaldus

PRIVAATSUSAVALDUSE EESMÄRK

KONE Corporation ja selle töötajad, partnerid, tütarettevõtjad ja sidusettevõtjad (edaspidi ühiselt kui: KONE) on pühendunud teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmisele. KONE töötleb teie isikuandmeid kooskõlas rahvusvaheliste ja Euroopa andmekaitse põhimõtete ja kohalduvate isikuandmete kaitse alaste õigusaktidega (sh Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus).

See privaatsusavaldus annab teile üksikasjalikku teavet isikuandmete töötlemisega seotud tegevuste kohta, mida KONE läbi viib. Täiendavalt võivad kohalduda lahenduspõhised privaatsusavaldused ja kohalik dokumentatsioon. Erinevad õigused, mis teil andmesubjektina on, võivad riigiti olla erinevad olenevalt kohalduvatest isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest. Selles privaatsusavalduses toome välja õigused, mis tulenevad Euroopa Liidu andmekaitsealastest õigusaktidest.

See privaatsusavaldus on jagatud erinevateks jaotisteks, mis puudutavad erinevaid isikuandmete töötlemise funktsioone KONE-s. Privaatsusavalduse lõpust leiate teabe oma õiguste kohta andmesubjektina.

 1. KONE veebilehed ja internetiteenused
 2. KONE kliendisuhete haldamise andmebaasid
 3. KONE tarnija ja alltöövõtja andmed
 4. Andmesubjekti õigused
 5. Privaatsusavalduse uuendused

VASTUTAV TÖÖTLEJA JA KONTAKTTEAVE

Andmesubjekti suhtes on tema isikuandmete vastutavaks töötlejaks KONE kontserni kohalik ettevõte, kellega andmesubjekt on või oli kontaktis või kellega ta on või oli muul viisil kõige tihedamalt seotud. Eestis on KONE kontserni kohalikuks ettevõtteks AS KONE, registrikood: 10205353, registrijärgne aadress: Mustamäe tee 18a, Tallinn, 10617, Eesti; e-post: estonia@kone.ee.

Paljud KONE-s kasutatavad tööriistad ja protsessid on globaalsed ja KONE Corporation on need teinud KONE kohalikele üksustele kättesaadavaks tsentraliseeritud viisil. Nende globaalsete tööriistade ja protsesside raames on kohalik KONE kontserni ettevõte ja KONE Corporation ühiselt isikuandmete vastutavad töötlejad.

Kõigis andmekaitsega seotud küsimustes võivad andmesubjektid KONEga ühendust võtta järgmist kontaktteavet kasutades:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Soome
Telefon: +358 204 751
Kontaktisik: Global Legal, Data Protection Counsel, personaldatarequest@kone.com

Kõik päringud, mis puudutavad andmesubjekti õiguste kasutamist, võib saata KONE-le veebisaidil kone.com http://www.kone.com/en/contact.aspx saadaoleva kontaktivormi kaudu (valige teema „Personal Data Enquiry” (eesti keeles „isikuandmetega seonduv päring“)).

1. KONE VEEBILEHED JA INTERNETITEENUSED

Käesolevas jaotises on kirjeldatud, kuidas KONE töötleb teie isikuandmeid, mis on seotud selle veebilehe ja teiste KONE internetiteenustega (edaspidi ühiselt kui: Veebileht). KONE töötleb teie isikuandmeid, mis on kogutud Veebilehe kaudu, kooskõlas käesoleva privaatsusavalduse ja kohalduvate õigusaktidega. Lugege see privaatsusavaldus tähelepanelikult läbi, kui plaanite Veebilehte sirvida või muul viisil kasutada. Kui te ei aktsepteeri privaatsusteavituses kirjeldatud andmetöötlust, siis peate Veebilehelt lahkuma.

1.1 TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Üldiselt saate Veebilehte kasutada ilma isikuandmeid sisestamata. Veebileht on tehniliselt jagatud eraldi osadeks, millest mõnd saab kasutada isikuandmeid töötlemata, samas teiste kasutamiseks võib meil osutuda vajalikuks koguda teie kohta isikuandmeid.

Veebilehe külastamisel saadab teie arvuti või mobiiliseade meile automaatselt teatud tehnilist ja muud teavet (nt IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja veebisait, millelt te sellele saidile tulite). Samuti kogume küpsiste abil teavet selle kohta, kuidas te Veebilehte kasutate. Lisateabe saamiseks tutvuge privaatsusavalduse jaotisega „Küpsised”.

Veebilehe teatud osades võidakse teilt küsida isikuandmeid ja/või paluda teenuse kasutamiseks end registreerida, et saaksite juurdepääsu soovitud teenusele. Kui olete Veebilehel end registreerinud või teile on oma kontodele juurdepääsemiseks antud spetsiaalne identifitseerimiskood, võime teil küsida teatud andmeid.

Võttes KONE-ga ühendust Veebilehe kontaktvormi kasutades töödeldakse järgmisi andmeid:

· päringu valdkond ja sisu,

· ettevõte, nimi,

· aadress,

· postiindeks,

· linn ja riik,

· telefoninumber,

· e-posti aadress.

1.2 TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

KONE töötleb Veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Veebilehe tõhusa ja turvalise kasutamise tagamine;
 • Veebilehe kvaliteedi parandamine ja teenuste ulatuse laiendamine;
 • kohandatud teenuste ja sisu, mis vastavad teie spetsiifilistele vajadustele ja huvidele, pakkumine;
 • teile pakutavate teenuste täiustamine;
 • teiega ühendust võtmine;
 • uuringute läbiviimine ja statistiliste andmete kogumine (nt milliseid Veebilehe osasid kasutajad külastavad ja kui kaua aega nad Veebilehel veedavad).

KONE püüab luua kulutõhusaid teenuseid, mis ei nõua teilt iga Veebilehel pakutava teenuse juures eraldi registreerimist.


Andmetöötlustoimingute õiguslikuks aluseks on KONE õigustatud huvi, mis seisneb ülalpool mainitud eesmärkide täitmises. Kasutades Veebilehe vahendusel osutatavaid tööriistu ja teenuseid, võib teatud andmetöötlustoimingute õiguslikuks aluseks olla teie kui lõppkasutajaga sõlmitud lepingu (näiteks kasutustingimused) ettevalmistamine ja täitmine. Kui kohalduvad seadused seda nõuavad, küsib KONE isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti nõusolekut.

1.3 ISIKUANDMETE ALLIKAD JA SÄILITUSPERIOOD

Isikuandmed saadakse otse andmesubjektilt või kogutakse seoses andmesubjekti poolt Veebilehe kasutamisega.

Isikuandmeid säilitatakse kuniks vajalik nende töötlemise eesmärkide täitmiseks. Säilitusperioodi määratlemisel lähtub KONE isikuandmete kogusest, olemusest, tundlikkusest ning potentsiaalsetest riskidest, mis võivad kaasneda nende töötlemisega. Pärast seda isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

1.4 KÜPSISED

Teie eelneva nõusoleku alusel võib KONE paigutada teie arvutisse või mobiilseadmesse andmefaile, mida tuntakse nime all „küpsised”, et saaksime teid tuvastada. Selleks peate olema eelnevalt nõustunud oma arvutisse või mobiiliseadmesse küpsiste paigutamisega, näiteks andes vastava nõusoleku või muutes oma veebilehitseja sätteid. Küpsised annavad KONE-le teavet selle kohta, kuidas ja millal te Veebilehte kasutasite, ja aitavad KONE-l Veebilehte täiustada eesmärgiga osutada teenuseid paremini. Küpsiste kasutamine on tavapärane paljudel veebilehtedel. Kui te ei soovi küpsiseid oma arvutisse või mobiiliseadmesse, saate keelata nende rakendumise oma Veebilehitseja sätetes või kasutada selleks KONE küpsiste seadistamise tööriista. Siiski tuleb teil arvestada, et küpsiste keelamine võib teil takistada Veebilehel teatud teenuste kasutamist.

1.5 TAASTURUNDAMINE

See Veebileht võib kasutada Google AdWordsi taasturundamise teenust, et kuvada reklaami, mis põhineb teie hiljutisel Veebilehe külastamisel (edaspidi: Taasturundamine). Veebilehel kasutatakse Taasturundamist eesmärgiga tõsta teadlikkust KONE pakutavatest lahendustest ja teenustest. Külastusi puudutava teabe kogumiseks salvestatakse teie arvutisse või mobiiliseadmesse kolmanda osapoole küpsis. Kui te ei soovi küpsiseid oma arvutisse või mobiiliseadmesse, saate keelata Veebilehe kasutamisega seonduva Taasturundamise KONE küpsiste seadistamise tööriista abil. Kolmanda osapoole veebisaitide kasutamisega seoses võite kasutada üksikasjalikumaid taasturundamise keelamise suvandeid, külastades võrgureklaami algatuse Network Advertising Initiative veebilehte, muutes taasturundamise sätteid saidil Google Ad Settings või keelates küpsised.

Google AdWordsi taasturundamise keelamine »

1.6 VEEBILEHE ANALÜÜTIKA

KONE kasutab Veebilehel analüütikatööriistu, nagu Adobe Analytics ja Google Analytics, et koguda Veebilehe kasutajate kohta statistikat Veebilehe sisu täiustamise eesmärgil. Tavaliselt on need andmed anonüümsed, ent kui olete ennast identifitseerinud veebilehelt sisu allalaadimiseks, loginud sisse KONE veebiteenusesse või sisenenud veebilehele e-kirjas olnud lingi kaudu, võib meil olla võimalik identifitseerida analüütilisi andmeid, mis on kogutud teie Veebilehe kasutamise kohta. Võite kasutada KONE küpsiste seadistamise tööriista keelamise funktsioone, et keelata KONE-l oma Veebilehe külastuste jälgimine. Teil tuleb seda tegevust korrata, kui kasutate Veebilehe külastamiseks erinevaid arvuteid, mobiiliseadmeid ja/või veebilehitsejaid. Google Analyticsi keelamiseks võite veebilehitseja jaoks alla laadida Google Analyticsi keelamise lisandmooduli.

Google'i analüütika keelamine »

1.7 ISIKUANDMETE EDASTAMINE

KONE edastab isikuandmeid ainult kontsernile KONE Corporation või selle partneritele, sidusettevõtjatele, tütarettevõtjatele ja alltöövõtjatele. Tehnilistest ja praktilistest kaalutlustest tulenevalt töötlevad mõningaid isikuandmeid alltöövõtjad, kes asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, või töödeldakse isikuandmeid alltöövõtjate serverites, mis asuvad väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Need alltöövõtjad järgivad KONE andmetöötluse standardeid.

KONE võib usaldusväärsetele kolmandatele osapooltele edastada koondstatistikat oma klientide, müükide, Veebilehe külastusmustrite ja muu Veebilehega seotud teabe kohta, aga see statistika ei sisalda isikuandmeid.

Kui KONE edastab isikuandmeid väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, tagab KONE andmeedastuste õigusliku aluse olemasolu ja piisavate meetmete rakendamise isikuandmete kaitsmiseks. Andmesubjektil on õigus pöörduda KONE poole saamaks teavet konkreetsete edastuste ja kaitsemeetmete osas kasutades privaatsusavalduse alguses välja toodud kontaktandmeid.

2. KONE KLIENDISUHETE HALDAMISE ANDMEBAASID

Nagu paljud teised ettevõtted, kasutab KONE kliendisuhete halduse (edaspidi: CRM, customer relationship management) andmebaase, et hallata ja jälgida meie müügi- ja turundustegevust. KONE CRM-i andmebaasid sisaldavad isikuandmeid meie klientide, potentsiaalsete klientide ja muude ettevõtete esindajate kohta, kellega KONE on ärisuhtes võib soovib ärisuhteid arendada. KONE CRM-i andmebaasid võivad sisaldada isikuandmeid ka KONE klientide klientide või lõppkasutajate kohta, kes võtavad KONE-ga ühendust seoses liftide, eskalaatorite või muude seadmetega KONE hooldusteenuste raames, ning samuti isikuandmeid, mis on seotud väliste sidusrühmadega, kellega ühenduse võtmisest KONE on huvitatud ja kellele soovitakse anda üldist teavet KONE ja selle tegevuse kohta (nt meediaesindajad, majanduse mõjutajad).


Sellest jaotisest leiate lisateavet KONE isikuandmete töötlemise kohta seoses CRM-i andmebaasis.

2.1 TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Järgnevat teavet kogutakse ja töödeldakse seoses CRM-iga:

 • nimi,
 • ametinimetus,
 • e-posti aadress,
 • mobiiltelefoni number,
 • tavatelefoni number,
 • faksi number,
 • aadress,
 • keel,
 • ärisuhtega seotud muu võimalik teave.

Sellist isiklikku teavet nimetatakse privaatsusavalduse käesolevas 2. jaotises edaspidi „isikuandmeteks” ja inimesi, kelle isikuandmeid töödeldakse, nimetatakse „andmesubjektideks”.

2.2 TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

KONE töötleb jaotises 2.1 nimetatud isikuandmeid KONE äritegevuse korraldamiseks, müügitegevuse toetamiseks, tarnete, hooldusteenuste ja arveldamiste haldamiseks, ühenduse võtmiseks klientidega lepinguhalduse ja turunduse eesmärkidel ja muul viisil kliendisuhte säilitamiseks. KONE võib isikuandmeid kasutada ka intsidentide ja kahjunõuete käsitlemiseks ning samuti kliendile soovitud abi pakkumiseks.

Nimetatud eesmärkidel isikuandmete töötlemine on vajalik, et täita müügilepinguid, kus kliendi ettevõte on üheks osapooleks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on KONE õigustatud huvi, mis seisneb ülalviidatud eesmärkide täitmises tavapärase äritegevuse raames. Kui kohalduvad seadused seda nõuavad, küsib KONE isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti nõusolekut.

Lisaks võib KONE andmesubjektidega ühendust võtta kliendilojaalsuse uuringute läbiviimiseks. Oma teenuste parandamise eesmärgil soovib KONE, et küsitluse vastustega oleks kaasas kliendi kontaktisiku nimi. Teie nime ja teiste kliendilojaalsuse küsitlusega seotud isikuandmete töötlemise aluseks on teie nõusolek. Kõik niisuguste küsitluse raames kogutud vastused ja andmed on KONE-s konfidentsiaalsed ja nende käsitlemisel ja edastamisel rakendatakse nõuetekohaseid turvameetmeid.

2.3 ISIKUANDMETE ALLIKAD JA SÄILITUSPERIOOD

Isikuandmed on saadud klientidelt või kogutud seoses klientide KONE toodete ja teenuste kasutamisega. Isikuandmed võivad pärineda ka KONE esindajatelt, kes on saanud need ärialase suhtluse käigus andmesubjektidega. Teatud juhtudel võib KONE koguda isikuandmeid avalikest registritest või muudest usaldusväärsetest välistest allikatest.

Isikuandmeid säilitatakse kuniks vajalik nende töötlemise eesmärkide täitmiseks.Säilitusperioodi määratlemisel lähtub KONE isikuandmete kogusest, olemusest, tundlikkusest ning potentsiaalsetest riskidest, mis võivad kaasneda nende töötlemisega. Pärast seda isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

2.4 ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Üldiselt kasutab KONE isikuandmeid ainult sisehuvides ega edasta andmeid välistele osapooltele. Mõnedele isikuandmetele võivad ligi pääseda ja neid võivad töödelda KONE tütarettevõtted, alltöövõtjad ja teised teenusepakkujad ulatuses, mis on vajalik ülaltoodud eesmärkidel. KONE tagab, et need kolmandad osapooled oleksid alati seotud lepinguga, millega on paika pandud piisavad andmekaitse ja konfidentsiaalsuse nõuded.

Tehnilistest ja praktilistest nõuetest tulenevalt võidakse isikuandmeid töödelda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. KONE hoolitseb, et sellised andmeedastused toimuksid õiguslikul alusel ja tagab, et tarvitusele on võetud piisavad meetmed isikuandmete kaitsmiseks. Andmesubjektil on õigus pöörduda KONE poole saamaks teavet konkreetsete edastuste ja kaitsemeetmete osas kasutades privaatsusavalduse alguses välja toodud kontaktandmeid.

3. KONE TARNIJA JA ALLTÖÖVÕTJA ANDMED

KONE Corporation ja selle töötajad, partnerid, tütarettevõtjad ja sidusettevõtjad (edaspidi ühiselt kui: KONE) kasutavad lahendusi ja andmebaasitehnoloogiaid, et hallata KONE tarnijate ja alltöövõtjate esindajate kontaktandmeid. Käesolev jaotis privaatsusavaldusest annab teavet KONE poolt hankimis- ja ostutegevustega seotud isikuandmete (edaspidi: Tarnija Andmebaasid) töötlemise kohta.

3.1 TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED

Järgnevat teavet kogutakse ja töödeldakse seoses Tarnijate Andmebaasidega:

 • nimi,
 • ametinimetus,
 • e-posti aadress,
 • telefoninumber,
 • aadress,
 • arveldusandmed,
 • ärisuhtega seotud muu võimalik teave.
 • alltöövõtja töötajate nimi, sünnikuupäev, kontaktteave, tööalane teave, kvalifikatsioon ja sertifikaadid, muu isiklik teave, mida nõuavad KONE kliendid, et tagada korralik ehitusplatsidele juurdepääsu kontroll ja ehitusplatside ohutus.

Sellist isiklikku teavet nimetatakse privaatsusavalduse käesolevas 3. jaotises edaspidi „isikuandmeteks” ja inimesi, kelle isikuandmeid töödeldakse, nimetatakse „andmesubjektideks”.

3.2 TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIKUD ALUSED

KONE töötleb jaotises 3.1 nimetatud isikuandmeid KONE hangete, ostude, arveldamiste ja lepinguhaldusega seotud tegevuste korraldamiseks. KONE võib isikuandmeid kasutada ka kaebuste lahendamiseks või intsidentide käsitlemiseks ja tarnija nõuetekohase hoolsuse tagamiseks.

KONE võib kontaktteavet kasutada üldist laadi kommunikatsiooniks ja tarnijasuhete halduseks, nt asjakohase teabe saatmiseks KONE tööde ja eelseisvate ürituste kohta.

Lisaks on KONE-l oma tööde kvaliteedi ja ohutusega seotud kohustuste täitmiseks vaja usaldusväärselt tuvastada KONE juures töötavad välised isikud. Välise tööjõu tuvastamiseks peab KONE salvestama välise tööjõu teatud isikuandmed Tarnija Andmebaasidesse. KONE Tarnija Andmebaasidesse salvestatud välist tööjõudu puudutavat teavet kasutatakse ainult väliste isikute nõuetekohaseks tuvastamiseks ja haldamiseks seoses nende tööga KONE juures.

KONE töötleb isikuandmeid, sest see on vajalik kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on KONE õigustatud huvi, mis seisneb ülalviidatud eesmärkide täitmises tavapärase äritegevuse raames. Samuti võivad kohalduvad õigusaktid kohustada KONE-t töötlema teatud teavet tarnija, selle töötajate ja esindajate kohta. Niisugused kohustused võivad olla seotud nt ohutusnõuetega, maksustamisega, kindlustustega ja töövõtja muude õigusaktidest tulenevate kohustustega või vastutusega, kui tööd teostatakse alltöövõtu korras. Kui kohalduvad seadused seda nõuavad, küsib KONE isikuandmete töötlemiseks andmesubjekti nõusolekut.

3.3 ISIKUANDMETE ALLIKAD JA SÄILITUSPERIOOD

Isikuandmed on saadud otse tarnijatelt või kogutud seoses nende ja KONE vahelise ärisuhtega. Teavet väliste töötajate kohta saadakse tavaliselt alltöövõtjatest ettevõtetelt, kes on nende isikute tööandjad. Teatud juhtudel võib KONE koguda isikuandmeid avalikest registritest või muudest usaldusväärsetest välistest allikatest.

Isikuandmeid säilitatakse kuniks vajalik nende töötlemise eesmärkide täitmiseks. Säilitusperioodi määratlemisel lähtub KONE isikuandmete kogusest, olemusest, tundlikkusest ning potentsiaalsetest riskidest, mis võivad kaasneda nende töötlemisega. Pärast seda isikuandmed kustutatakse või muudetakse anonüümseteks.

3.4 ISIKUANDMETE EDASTAMINE

Üldiselt kasutab KONE isikuandmeid ainult sisehuvides ega edasta andmeid välistele osapooltele. Mõnedele isikuandmetele võivad ligi pääseda ja neid võivad töödelda KONE tütarettevõtted, alltöövõtjad ja teised teenusepakkujad ulatuses, mis on vajalik ülaltoodud eesmärkidel. KONE tagab, et need kolmandad osapooled oleksid alati seotud lepinguga, millega on paika pandud piisavad andmekaitse ja konfidentsiaalsuse nõuded.

Tehnilistest ja praktilistest nõuetest tulenevalt võidakse isikuandmeid töödelda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. KONE hoolitseb, et sellised andmeedastused toimuksid õiguslikul alusel ja tagab, et tarvitusele on võetud piisavad meetmed isikuandmete kaitsmiseks. Andmesubjektil on õigus pöörduda KONE poole saamaks teavet konkreetsete edastuste ja kaitsemeetmete osas kasutades privaatsusavalduse alguses välja toodud kontaktandmeid.

4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

Andmesubjektid võivad igal ajal KONE-ga ühendust võtta ja taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Andmesubjekti taotlusel KONE parandab või kustutab mittetäielikud, ebatäpsed või vananenud isikuandmed. Andmesubjekti puudutavad päringud võib saata KONE-le veebisaidil kone.com http://www.kone.com/en/contact.aspx saadaoleva kontaktivormi kaudu (valige teema „Personal Data Enquiry” (eesti keeles „isikuandmetega seonduv päring“ )).

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek, siis võib andmesubjekt nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui isikuandmete töötlemise aluseks on KONE õigustatud huvi, siis võib andmesubjekt oma konkreetsetest asjaoludest lähtudes esitada sellisele töötlemisele vastuväite. Andmesubjekt peab need asjaolud selgelt välja tooma vastuväitega seotud taotluses.

Andmesubjekt võib esitada vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ka teatud muudel tingimustel ning samuti taotleda andmete ülekandmist. Kui andmesubjektidel on probleeme või märkusi seoses KONE andmetöötlusega, on andmesubjektil õigus esitada kaebus asjakohasele järelevalveasutusele (Eestis Andmekaitse Inspektsioon, info@aki.ee, www.aki.ee).

KONE võib keelduda taotluse täitmisest või küsida taotluse täitmise eest mõistlikku tasu, kui nõue on ilmselgelt põhjendamata või liialdatud või kui KONE-l on nõudest keeldumiseks muu õiguspärane põhjus. Selliseks põhjuseks võib olla nt niisuguste isikuandmete kustutamisest keeldumine, mida KONE peab säilitama õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks, või kuni võimalike nõuete esitamise tähtaja lõppemiseni. KONE-l võib olla vajalik andmeid säilitada ka lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Samuti pange tähele, et kui KONE piirab isikuandmete töötlemist või kustutab isikuandmed vastavalt taotlusele, siis KONE-l ei pruugi olla võimalik osutada teenuseid, mida sooviksite kasutada või olete eelnevalt tellinud või küsinud, või pakkuda teile sisu, mida sooviksite alla laadida või saada.

5. PRIVAATSUSAVALDUSE UUENDUSED

KONE tegeleb pidevalt Veebilehe, äritegevuse ning samuti andmekaitse protsesside ja tööriistade arendamisega ja sellest tulenevalt võib teha muudatusi privaatsusavalduses. Muutustega kursis olemiseks on soovituslik aeg-ajalt vaadata see privaatsusavaldus uuesti üle. Kohalduvate õigusaktidega nõutavas ulatuses võib KONE teiega ühendust võtta ka teiste liideste kaudu või kasutades kogutud kontaktteavet, et pakkuda teavet uuenduste kohta, millel on teile kui andmesubjektile oluline mõju.

Privaatsusavaldus

Küpsised

Et pakkuda meie veebilehel parimat kasutajakogemust ja esitada isikupärastatud sisu, kasutame küpsiseid. Kui se Teile sobib ja nõustute kõigi küpsistega, vajutage ”Nõustun” nuppu. Tutvuge meie privaatsuspoliitikaga..

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Vali riik