WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Vali riik

Tagasi üles

Meie keskkonnasaavutused

CDP GLOBAALNE A-NIMEKIRI

Parim võimalik tulemus CDP globaalses A-nimekirjas: 100 A.

ENERGIATÕHUSUS

Esimene ettevõtte, kelle liftirajatistele on antud vastavalt standardile ISO 25745 energiatõhususe parim A-klass.

ENERGIAKASUTUS

Aastatel 2008 kuni 2015 vähendasime me oma tellimustega seotud energiakasutusest tulenevat süsinikujalajälge üle 60%.

Meie lähenemine

KONE jaoks koosneb keskkonnavastutus klientidele innovatiivsete ja keskkonnasäästlike lahenduste pakkumises ja oma tegevuse keskkonnamõju vähendamises.

KONE KESKKONNASÄÄSTU PROGRAMM

Meie keskkonnasäästu programm toetab hoonestatud keskkonna rohelist üleminekut nutikateks ökolinnadeks, madala süsinikuheitega kogukondadeks ja nullenergiatarbega hooneteks.

LAHENDUSED KESKKONNASÕBRALIKEMATEKS HOONETEKS

KONE praegune mahukas lift, mis on kuni 90% energiatõhusam võrreldes KONE 1990. aastate liftidega, ning energiatõhusad lahendused teevad meist keskkonnasäästliku lähenemise teerajaja.

KESKKONNAMÕJU VÄHENDAMINE

Meie eesmärk on oma tegevuse keskkonnamõju veelgi vähendada, eriti mis puudutab meie süsinikujalajälge, energia-, materjali ja veesäästlikkust.

KESKKONNASÕBRALIKE HOONETE PROJEKTEERIMINE

Meie eesmärk on oma toodete energiakasutuse väljaarvutamine ja keskkonnasõbralike hoonete ehitamise toetamine. Me teeme avalikuks KONE toodete keskkonnamõjus ja anname oma panuse ülemaailmsete energiajuhtimisstandardite väljatöötamisse.

KESKKONNASÄÄSTLIK PAIGALDUS

Uue seadme paigaldamisel keskkonnaga arvestamine. Meie hästiplaanitud ja tõhusad paigaldusprotsessid võimaldavad minimeerida paigaldustöödega seotud kahjulikku keskkonnamõju ja meie süsteemid tagavad kemikaalide kasutuse vähendamise ja jäätmete tõhusa kohapealse käitlemise.

TÕHUS HOOLDUSPROTSESS

Nutikate tehnoloogiate kasutamine ja nn roheline masinapark vähendavad heitmeid ja suurendavad tõhusust. Kaugseire lahendused vähendavad tehnikute asjatult väljakutsumist. Varuosade optimeeritud tagavara olemasoluga sõidukites vähendame me edasi-tagasi sõite lao ja objekti vahet ja seega ka heitgaase.

MODERNISEERIMISE ENERGIATÕHUSUS

Mitmesugused lahendused, mis võimalikult väikese keskkonnamõju juures on tunduvalt säästlikumad. Meie moderniseerimislahendused lähevad vanade valgustite LED-valgustuse vastu vahetamisest kuni täiesti uute energia regenereerimist kasutavate liftideni.

SÜSINIKUJALAJÄLJE VÄHENDAMINE

KONE on mõõtnud oma süsinikujalajälge alates 2008. aastast. Aastatel 2008 kuni 2015 on meil õnnestunud vähendada oma tellimustega seotud 1. ja 2. rühma heitmete tekitatud süsinikujalajälge üle 60% (arvutused hõlmavad 1. rühma otseenergiat ja jahutusgaase ja 2. rühma kaudset elektrit ja kaugkütet).

LOGISTIKA – SUURIM HEITMETE TEKITAJA

Logistilised operatsioonid on KONE kogusüsinikujalajäljes peamiseks kasvuhoonegaaside allikaks: 148 CO2-ekvivalentkilotonni 2015. aastal (2014. aastal oli see arv 138). Me kasutame ainult energiatõhususega arvestavaid tarnemudeleid ja pöörame erilist tähelepanu transpordimõju vähendamisele marsruutide ja saadetiste optimeerimise teel ning samuti alternatiivsete transpordimudelite hoolika analüüsi kaudu.

SÕIDUKIPARK

2015. aastal oli 29% KONE kasvuhoonegaaside õhkupaiskajaks meie ülemaailmne sõidukipark, mis on selle tulemusega teine suurim kasvuhoonegaaside tekitaja. Me otsime pidevalt uusi innovatiivseid viise oma sõidukipargi süsinikujalajälje vähendamiseks, näiteks pöörates tähelepanu kütusesäästlikkusele, katsetades elektriautodega ja jälgides juhtide töötulemusi.

ENERGIA SÄÄSTMINE HOONETES

KONE-l on rohkem kui 1000 hoonet üle kogu maailma, sealhulgas kontorid, rajatised ja teenusekeskused. Meie ülemaailmse hoonepoliitika püüdluseks on arendada sihtotstarbelisi hooneid ja keskkonnasäästlikku tegevust. Meie eesmärk on vähendada hoonetega seotud süsinikujalajälge ja me otsime pidevalt viise, kuidas veelgi parandada ruumitõhusust, optimeerida energiakasutust, kasvatada taastuvenergia osakaalu, vähendada jäätmeid ning suurendada taaskasutust.